آیین هندو
49 بازدید
ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این اثر را به گونه اى تدوین کرده اند که هم براى عموم و هم براى دانشجویان رشته ادیان سودمند افتد. توجه کتاب بیشتر معطوف ادیان زنده قرن بیستم است، در عین حال هم به ابعاد سنتى ادیان و هم به نهضت ها و جریان ها و اندیشه هاى جدید پرداخته است، جریاناتى که هم اکنون به سرعت شکل مى گیرند، رشد مى کنند و در خود صورت ها و تقریرهاى جدیدى از ادیان مى پرورند. دست اندرکاران این مجموعه را ادعا این است که پیش فرض مخفى ندارند و روش خود را از ابتدا آشکار ساخته اند. ویژگى بارز این مجموعه عنایت خاصى است که به آداب و رسوم و مناسک و ابعاد مردمىِ دین و دین روستاها مبذول داشته است; این ویژگى را باید در قیاس با بیشتر کتاب هایى که در معرفى ادیانْ عمده همّ خود را مصروف عقاید و اندیشه هاى کلامى و فلسفى کرده اند فهم کرد. پدیدآورندگان این مجموعه رویکرد به ابعاد عامه و مردمى دین را بر پایه این منطق استوار کرده اند که اولا پاره اى از ادیان مبتنى بر عقیده خاصى نیستند، بلکه بیشتر در پى ارائه راه یا راه هایى عملى براى نجاتند، بى آن که نجات را بر ایمان یا عقیده اى بار کنند. ثانیاً، برخى دین ها از راهِ همین آداب و رسوم تبیین مى شوند. سوم این که، ابعاد مردمى و عرفى ادیان واقعیت هاى فراموش شده اى است که رویکردهاى کلامى، فلسفى و تاریخى به آن بى توجه بوده اند، در حالى که بدون بررسى این واقعیت ها نمى توان دینى را به درستى شناخت یا معرفى کرد.