زمینه‌های بحث فلسفی در ادیان
46 بازدید
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی