گونه‌شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان
49 بازدید
نقش: زیر نظر
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
اندیشة نجات و منجی موعود از فراگیر‌ترین اندیشه‌های بشری است. شاید بتوان اندیشة نجات و منجی موعود را در ردیف گسترده‌ترین دلمشغولی‌های عمومی بشریت، همچون اندیشة توحید، تداوم حیات پس از مرگ، و ضرورت ارتباط آسمان با زمین، دانست. کمتر قوم و ملت و دینی را سراغ داریم که به‌نوعی در آرمان نجات و نجاتگری کاریزماتیک سر نکند. اما این اندیشه در هرکجا به‌گونه‌ای جلوه‌گر شده است و، در عین حال که وجوه شباهت بسیاری میان مصادیق مختلف آن قابل تشخیص است، نقاط تمایز فراوانی را نیز می‌توان یافت. این جستار کوششی آکادمیک است برای شناخت انواع و مصادیق متنوع این اندیشه و میزان اصالت، گستردگی و تأثیر آن در ادیان زندة جهان.