تناسخ: دیروز و امروز
48 بازدید
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
برای پشت جلد کتاب تناسخ تناسخ دقیقا چیست؟ انواع تناسخ‌باوری کدام است؟ تناسخیان کیانند؟ آیا اعتقاد به تناسخ با اصول اسلام و قرآن سازگار است؟ و آیا یک مسلمان می‌تواند به نوعی از تناسخ باور داشته باشد؟ امروزه موضوعِ کهن تناسخ بار دیگر برای بسیاری از کسان، به‌ویژه برای آنانی که در فضای ادیانِ منکر تناسخ رشد کرده‌اند، با طراوت و سرزندگی بیشتری نسبت به گذشته مطرح شود، به طوری که دست‌اندرکاران امور دینی در سنّت‌های غیرتناسخ‌باور، به‌ویژه مسیحیت و اسلام، با حجم فزاینده‌ای از پرسش‌‌ها در بارة تناسخ و دلایل انکار آن مواجهند. آنچه در گذشته در باب تناسخ نوشته‌اند، عمدتاً یا در نقد و ردِّ تناسخ و یا در تبلیغ و توجیه آن است، و به کمتر اثری برمی‌خوریم که فضا را برای اندیشه‌ای شفاف و مؤثر در این‌باره فراهم آورد. از این رو ضرورت داشت تا این مسایل با نگاهی از نو و برای مردم این عصر تبیین شود. کتابی که در دست دارید محصول جستاری است که برای پاسخ به این ضرورت و حل آن مسایل صورت داده‌ایم.