معرفی کتاب رهنمای الوهی در تشیع نخستین ثمره کاربست روش پدیدارشناسی در پژوهشی در باب «امامیه نخستین»
73 بازدید
محل نشر: هفت آسمان » بهار و تابستان 1380 - شماره 9 و 10 (17 صفحه - از 329 تا 345)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی